PÄÄSKYVUORISEURAN LYHYT HISTORIIKKI ALKUVUOSILLE 1983 – 2007

PERUSTAMINEN

Turkuseura ry:n toiminnanjohtaja Ilmari Rinne ehdotti Laukkavuoren asukasyhdistyksen (per. v. 1972) puheenjohtaja Lasse Miettiselle kaupunginosaseuran perustamista. Pääskyvuoren koululle 5.4.1983 kokoontuneilta alueen asukkailta ehdotus sai yksimielisen kannatuksen ja perustettavan seuran nimeksi päätettiin Pääskyvuoriseura.

Perustava kokous valitsi uuden seuran puheenjohtajaksi Lasse Miettisen. Johtokuntaan valittiin sihteeriksi Tuula Lehto, varapuh.johtajaksi Taisto Lehto, taloudenhoitajaksi Sirpa Koskinen ja muiksi jäseniksi Juhani Naski, Arvi Peltonen, Väinö Huhtala, Kirsti Mietonen ja Jorma Palonen. 

Seuran toiminnan periaatteiksi määriteltiin kotiseutuhengen luominen, yhteydenpito kaupungin päättäjien ja asukkaiden välillä ja sekä henkisen, että liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen. Jäseneksi voivat liittyä alueen kaikki asukkaat.

Pääskyvuoriseura ry. merkittiin yhdistysrekisteriin 5.5.1984.

JOHTOKUNTA

Sääntöihin kirjattiin pidettäväksi syyskokous, jossa jäsenistö valitsee seuralle johtokunnan. Johtokuntaan valitaan puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 5 – 8 jäsentä. Kaupunginosaseurojen kokousedustaja ja Turkuseuran hallituksen jäsen valitaan johtokunnan jäsenistä. Syyskokouksessa hyväksytään tulevan vuoden talouslaskelma ja toimintasuunnitelma. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä, ja siinä hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Vuonna 2006 sääntömuutoksen jälkeen pidetään vuosikokous huhtikuun loppuun mennessä.

Puheenjohtajat vuosina:

1983 – 1988 Lasse Miettinen
1989 Erkki Sarkki
1990 – 1993 Torsten Söderholm
1994 – 1999 Lasse Miettinen
2000 – 2005 Heikki Lunden
2006 Kalervo Pohjoiskangas
2007 – 2009 Kjell Lundahn

2009 elokuusta lähtien Mika Maaskola

EDUSTUKSET TURKUSEURA RY:N HALLITUKSESSA JA KAUPUNGINOSAJAOSTOSSA

Turkuseura ry:n hallituksessa on ollut seuran edustajana puheenjohtaja, ensin Lasse Miettinen ja vuosina 2000 – 2005 Heikki Lunden. Kaupunginosajaostoon on myös valittu edustaja seuran johtokunnasta.

Kaupunginosaseurojen välisissä toimintakilpailuissa vuosina 1989 ja 1990 Pääskyvuoriseura ry tuli ykköseksi, kolmas sija saatiin vuonna 1993.

Pihakilpailut kaupunginosaseurojen kanssa järjestettiin vuosina 1991, 1994 ja 1998. Voitot kaikissa sarjoissa saatiin vuonna 1994, kunniamaininta kerrostalo-sarjassa ja kolmas sija rivitalo-sarjassa saatiin vuonna 1998.

Turkuseuran plaatin saivat Lasse ja Sirkka Miettinen vuonna 1998.

TOIMINTA ALUEEN TURVALLISUUDEN JA VIIHTYVYYDEN HYVÄKSI

Yhteydenpidosta kaupungin päättäjiin lukuisten aloitteiden muodossa, kannanotoista mm. kaavoitus-suunnitelmiin ja osallistumisista alueen hyväksi mainittakoon:

Lapsille turvallinen pulkkamäki saatiin Laukkavuoren rinteeseen, valot vielä toteutumatta.

Vilkasliikenteisen Littoistentien ylityksen turvallisuus alikulkutunnelin ja liikennevalojen saamiseksi on ollut vuosien varrella useasti esillä. Ylikulkusilta on hankala, mutta toki parempi kuin ei mitään. Ja sekin aiottiin viedä pois, mutta palautettiin remontin jälkeen takaisin. Liikennevalot on saatu, alikulkutunnelia ei ainakaan vielä ole luvattu vaikka se on jo kaavassa kioskien kohdalla.

Munkkionpuisto saatiin ja alueen radan puoleisen osan kaava rautakaupan varaston tulemisesta saatiin muutettua pienkerrostaloalueeksi v. 1998.
Koillisväylän suunnitelmia seurattiin v. 1984.
Palokärjenkatu ja Naakankuja korvasivat sekaannusta aiheuttaneet Varissuonkatu- ja kuja nimet v. 1988.
Rautatien alikulku Lausteelle toteutui v. 1996.
Moottoritien linjauksiin otettiin kantaa, samoin kuin Itäkaaren jatkoon yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Pääskyvuoren ulkoilualueen kaavoitus asuntoalueeksi oli vuoden 1997 tärkein kannanotto. Alueen kaavaa kevennettiin. Työmaa-aikaiseen maansiirtoajojen aiheuttamiin ongelmiin pyydettiin kiinnittämään huomioita ja parannuksia saatiin aikaan.
Pujo-aloite radanvarren laajojen esiintymien poistamiseksi tehtiin vuonna 1997. Varsinainen Pujo-projekti toteutui muutamia vuosia myöhemmin Nuorten työtuki-projektina.
Yhdistystalo alueen eri yhdistysten ja harrastusryhmien käyttöön on ollut esillä, ei toistaiseksi luvattu.
Pankkiautomaattia oltiin alueelta lopettamassa, kuten oli jo lopetettu pankki ja posti, mutta saatiin takaisin.
Itä-Turku-projektiin on osallistuttu, sen Rentukka-talkoisiin ja Osku-projektin asukasverkko-koulutuksiin. Jaaninojan kunnostus kaupungin viheraluepäällikkö Lauri Laineen johdolla ja lukuisilla talkoilla toi alueelle uuden viihtyisän ulkoilualueen.
Palvelubussin reittien kulkemiseen mm. Pääskynlennon kautta on vaikutettu.
Liikennejärjestelyt esimerkiksi koulun ja Pääskynlennon sekä Prisma-keskuksen alueilla on ollut aiheena yhteydenottoihin kaupungin virkamiehiin.
Jaaninpuiston rakentamiskaavasta käytyyn kiivaaseen keskusteluun otettiin osaa vuonna 2006.
Luontopolku-laatikot, joita eri yhteisöt voivat lainata, saatiin alulle vuonna 2006 Itä-Turku Tavoite 2-hankeen mukana.

TAPAHTUMAT JA RETKET

Talvitapahtuman järjestämistä Pääskyvuoressa jatkettiin, joten jo yli kolmenkymmenen talven aikana alueen lapset ovat hiihtäneet ja luistelleet kilpaa. Vain vuonna 2000 vesisade pakotti perumaan tapahtuman.

Pääskyvuori-päivä on ollut jokavuotinen markkinatapahtuma Laukkavuoren parkkialueella, Tilhenkentällä (virallisesti Pääskyvuoren kenttä) tai vuonna 2003 Jaaninoja-iltana. Lapsille on ollut luontopolku tai taskulamppu-suunnistusta. Vuonna 2007 Pääskyvuoripäivä pidettiin Tilhenkentällä.

Jäsen-ilta on ollut maksuton lämmin illanvietto talvipakkasilla Laukkavuoren Uimahallilla.

Lastenretki on joka vuosi aloittamassa kesäloman koulun päätyttyä. Hauskanpitokohteina on ollut Puuhamaata, Särkänniemeä ja Linnanmäkeä.

Aikuisten retket ovat suuntautuneet alkuaikoina usein laivaristeilyille, sittemmin milloin kesäteatteriin, elämysmatkalle biisoni-, strutsi- ja viinitiloille tai milloin taas saaristoon.

AVUSTUKSET, STIPENDIT JA PALKINNOT

Viipurin ja Pietarin lastenkotien hyväksi on järjestetty Valma Suhosen johdolla lukuisia avustuskeräyksiä ja –matkoja.

Stipendit on jaettu Pääskyvuoren koulun oppilaille koulun kevätjuhlassa. Vuonna 2006 tuli jo 80:nes kunniakirjan ja kirjekuoren saaja.

Päiväkodista kouluun siirtyville on annettu keväällä ruusut.

Pääskyvuoren Vuoden Yrittäjä-palkinto jaettiin vuosina 1990 – 2000.

Vuoden Pääskyvuorelaiseksi valittiin ensimmäiseksi vuonna 2001 Erik Koski ja Lasse Miettinen vuonna 2002. Juhlavuonna 2003 jaettiin muita juomionosoituksia. Vuoden 2004 palkinnon sai alueen oma edustaja Turun hallinnossa Kjell Lundahn. Vuoden 2005 Pääskyvuorelainen oli Pääskyvuoren koulun emäntä Ulla Louhe, seuraavana vuonna 2006 päiväkodin johtaja Kristiina Lehti.

Seuran viiriä on jaettu numeroituna ansioituneille seuran jäsenille ja numeroimattomana eri yrityksille ja seuroille. Viirin on suunnitellut Lasse Lindgren.

SEURAN LEHTI

Pääskyvuoren koululla järjestetyn nimikilpailun voitti Riina Kangasniemi nimellä ”Pääskyläinen”. Ensimmäinen lehti ilmestyi vuonna 1995 ja on jaettu viime vuosina 2500 kpl:n painoksena pääskyvuorelaiskoteihin ja alueen liikkeisiin kaksi kertaa vuodessa. Painatuskustannukset on hankittu myymällä mainoksia alueen yrityksille. Jakelun on suorittanut Pääskyvuoren koulun eri vuosiluokat, joille on maksettu korvaus jakelusta retki- tai leirikoulurahastoihin.

JÄSENET

Jäsenmäärät eri vuosina ovat vaihdelleet. Ennätys oli vuonna 2000, jolloin voitimme kaupunginosaseurojen välisen jäsenhankintakilpailun Lasse Miettisen aktiivisen työn tuloksena. Maksavia jäseniä oli silloin 297. Jäsenmaksu oli aluksi 5 markkaa, myöhemmin 10 markkaa aikuisilta ja 5 markkaa lapsilta, ja eurojen tultua 4 euroa aikuisilta ja 1 euro lapsilta. Vuoden 2004 jäsenmaksut ovat 5 euroa aikuisilta ja 1 euro lapsilta. Vuonna 2006 seurassa oli 170 jäsentä.

MUU TOIMINTA

Seuran logolla painettuja T-paitoja ja collegeja on ollut myynnissä eri tapahtumissa, 20-vuotisjuhlan vuoksi hankittiin juhlapainos T-paitoja. Myös Terveisiä Pääskyvuorelta-kortti on painettu seuran myyntiartikkeliksi.

Vuonna 2003 juhlittiin seuran 20-vuotispäivää juhlavastaanotolla. Seura sai vastaanottaa lukuisia onnitteluja eri yrityksiltä sekä muilta kaupunginosaseuroilta sekä jäseniltä.

Muita juhlivia kaupunginosaseuroja, yhteisöjä ja johtokunnan jäseniä on käyty onnittelemassa. Yhteistyöhankkeita on ollut Pääskyvuoren koulun vanhempainyhdistyksen, Pääskyvuoren Omakotiyhdistyksen ym. tahojen kanssa.

Monenlaisiin Turkuseuran, kaupungin tai muiden järjestämiin tapahtumiin ja talkoisiin ollaan otettu osaa milloin runsaammalla, välillä vähemmällä väellä.

Teksti: Virpi Kalliola

Asiatarkastus: Lasse ja Sirkka Miettinen
27.04.2004, päivitetty 24.10.2007

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.