REKISTERISELOSTE ja TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 10 § ja 24 §

 1. Rekisterin pitäjä

Pääskyvuoriseura ry, c/o Koivisto, Pääskynlento 6 A 6, 20610 Turku, kotisivut: www.paaskyvuoriseura.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Koivisto, Jäsenasiat, info(at)paaskyvuoriseura.fi, p. +358 400 523 085, tekstiviestillä yhteys

 1. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että yritykset ja yhteisöt. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
yhdistyksen jäsenten tunnistaminen
yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen
yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen
yhdistyksen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle
yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta
yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon välittäminen
yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (mm. eri jäsenryhmien huomioiminen toiminnassa)
jäsenmaksuvelvollisuuksien määrittäminen
yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen, mm. laskutukseen liittyvät asiat

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot jäsenrekisteriin:
Henkilön etu- ja sukunimi
Henkilön edustama organisaatio (yritys tai yhteisö)
lähiosoite
postinumero
postitoimipaikka
jäsenyyden tyyppi

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksi liityttäessä pankkisiirron kautta tai muutosasioissa jäseniltä itseltään tiedonantona.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Tietojen säilytys

Rekisteröityjen tietoja voidaan säilyttää jäsenyyden päättymisen jälkeen yhden tilikauden ajan tai kunnes saatavat on kuitattu.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri ja sen liitännäinen rekisteri, laskutusjärjestelmä, toimivat sähköisessä tietokannassa, jäsenpankkisiirtolomakkeet täytetään käsin. Rekisteriä hoitaa yhdistyksen varapuheenjohtaja. Järjestelmä on suojattu asianmukaisesti salasanoin. Lisäksi tietokone ja yhteydet on suojattu.

 1. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön tietojen tarkastuksesta voi tehdä yhdistyksen jäsenasioiden hoitajalle (mainittu kohdassa 2).

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi tehdä yhdistyksen jäsenasioiden hoitajalle (mainittu kohdassa 2).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröityjen tietoja ei anneta yllä mainittuihin tarkoituksiin. Yhdistyksen oman lehden, Pääskyläisen, kautta rekisteröidyille tulee yhdistyksen toimintaan liittyvää suoramarkkinointia kerran vuodessa. Lehti jaetaan määrätyillä alueilla joka talouteen. Pääskyläisen mainostajien tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Tietosuojaseloste on hyväksytty yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 30.5.2018.